Dokumenter fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og anden information skal læses med Acrobat Reader. Har du ikke Acrobat Reader kan den downloades her.

Hyldekærparken ~ Gundømargle ~ 4000 Roskilde ~ hyldekaerparken@live.dk