top of page

Matrikelplan

Eget skel.

Ved køb af din ejendom bør du fra sælger have modtaget et matrikelkort, der bl.a. viser, at du besidder en parcel på 18,7 x 15,4 m., eller i alt 288 m2.

 

Af matrikelkortet fremgår det endvidere, at din parcel er placeret på fællesarealet med en indbyrdes afstand i øst/vest - retning på 2.0 m. imellem skel.

 

I forhold til oprindelig del af husets 120m2, kan du finde dit skel ved at måle 0,40 m ud fra den murede facade mod nord, 1,50 m mod hhv. øst og vest samt 7.15m mod syd. Det sidste skulle så gerne svare til ydersiden af plankeværket mod syd.

bottom of page